Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.2.2014 (aktualizace 1.3.2023)

1. Celkové vyšetření, posudek k pracovní činnosti, včetně posudkového závěru , vyšetření na vlastní žádost. 450,-Kč
2. Celkové vyšetření s posudkem a vydáním profesního průkazu nebo jinou administrativní činností ( potravinářský průkaz, řidičský průkaz a jeho prodloužení, zbrojní průkaz, svářečský průkaz apod. ) 450,-Kč
3. Vyšetření zdravotní způsobilosti žadatele o řidičský průkaz a následné prohlídky dle zákona ( v 65, 68, 70 . . . letech ) 450,-Kč
4. Cílené vyšetření pro sportovní činnost, studium, rekreační činnost aj. 200,-Kč
5. Předoperační vyšetření na vlastní žádost-dle aktuálního sazebníku VZP
6. Cílené vyšetření se zpracováním lékařské zprávy ( např. napadení cizí osobou, při umístění do ústavu sociální péče apod. ) 300,-Kč
7. Oznámení úrazu komerční pojišťovně, administrativní činnost 250,-Kč
8. Stanovení bolestného 300,-Kč
9. Vyšetření pro lázeňský poukaz samoplátce a vyplnění návrhu na lázněVyšetření pro lázeňský poukaz samoplátce a vyplnění návrhu na lázně 620,-Kč
10. Odběr krve na alkohol a vyšetření s vyplněním průvodních listů 700,-Kč
11. Podrobný výpis z dokumentace na vlastní žádost pacienta 350,-Kč
12. Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu 300,-Kč
13. Administrativní výkon ( pracovní neschopnost pro vedlejší pracovní poměr, vystavení náhradního dokladu při ztrátě pracovní neschopnosti pro soukromou potřebu, vystavení o změně pobytu v době pracovní neschopnosti aj. ) 100,-Kč
14. Očkování na vlastní žádost 200,-Kč
15. EKG na vlastní žádost 150,-Kč
16. Průpisný formulář k vystavení lázeňského návrhu 20,-Kč
17. Odborná činnost, přednášky, edukační činnost, školení mimo ordinaci ( první pomoc pro zaměstnance organizací aj. ) 600,-Kč
18. Vyšetření cizího státního příslušníka bez průkazu pojištěnce 700,-Kč
19. Základní laborat. vyšetření na vlastní žádost ( dle ceníku laboratoře ) + práce sestry a materiál