Informace o době nepřítomnosti

Zde naleznete informace o aktuálních změnách ordinační doby, dovolených atp.

NÁVŠTĚVU V ORDINACI VŽDY PŘEDEM DOHODNĚTE TELEFONICKY SE SESTROU NA PŘESNÝ ČAS !!! Z DŮVODU MINIMALIZACE KONTAKTU PACIENTŮ A TEDY VAŠÍ VĚTŠÍ OCHRANY . TERMÍNY SE SNAŽÍME MAXIMÁLNĚ DODRŽOVAT.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI KONZULTUJTE HOREČNATÉ STAVY DOPROVÁZENÉ ZEJMÉNA KAŠLEM , ZTRÁTOU CHUTI A ČICHU , BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮ NEJDŘÍVE S LÉKAŘEM TELEFONICKY A DOHODNĚTE DALŠÍ POSTUP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!